Trung Quốc Nhãn lọ 10ml nhà sản xuất
Công ty
Sản phẩm
Nhãn lọ 10ml
Hộp lọ 10ml
Hộp bao bì dược phẩm
Hình dán bảo mật ba chiều
Gói chèn in
Túi giấy tùy chỉnh
Túi nhôm lá mỏng
Lọ thủy tinh nhỏ
Lật nắp
Butyl cao su Stopper